Bản đồ Lai Châu, bản đồ các quận/huyện/phường/xã tại Lai Châu

Giúp bạn tìm đường và bản đồ dễ dàng hơn

Bản đồ Phường Đông Phong, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu

Bản đồ Phường Đông Phong, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu giúp các bạn và du khách dễ dàng tìm đường đi, địa điểm trong toàn khu vực bằng công nghệ tiên tiến nhất của Google Map. Bản đồ Google Map này cũng có thêm chức năng chỉ đường trong khu vực, cũng như toàn lãnh thổ VN. Bạn cần nhập điểm xuất phát, và điểm đến trên bản đồ, Google Map sẽ tìm và chỉ đường chi tiết cho bạn.  Giờ hãy cùng ban-do.net tìm hiểu chi tiết hơn về bản đồ Phường Đông Phong, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu nhé.

Giới thiệu: Đông Phong là phường thuộc thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu, Việt Nam. Phường Đông Phong có 527,35 Hecta (5,2735 km²) diện tích tự nhiên với 10.964 người. Phường được thành lập trên cơ sở điều chỉnh 171,26 ha diện tích tự nhiên, 10.211 người của phường Tân Phong và 356,09 ha diện tích tự nhiên, 753 người của xã San Thàng.
Diện tích: 5,2735 km²
Vùng miền:Bắc Bộ
Dân tộc: Kinh

Mua bản đồ Phường Đông Phong, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu ở đâu? Rất đơn giản, bạn có thể ra bất kỳ nhà sách nào hoặc hỏi nơi bạn đang lưu trú, có thể là khách sạn để có bạn đồ cập nhật mới nhất để kết hợp với bản đồ Google Map một cách chính xác

Bản đồ Phường Đông Phong, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu Google MapBản đồ hành chính Phường Đông Phong, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu:
Bản đồ thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu


Danh sách bản đồ các địa phương trong Phường Đông Phong, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu:

Bản đồ Phường Quyết Thắng, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu
Bản đồ Phường Tân Phong, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu
Bản đồ Phường Quyết Tiến, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu
Bản đồ Phường Đoàn Kết, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu
Bản đồ Xã Nậm Loỏng, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu
Bản đồ Phường Đông Phong, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu
Bản đồ Xã San Thàng, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu


Bản đồ Phường Đông Phong, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu Bản đồ Phường Đông Phong, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu Reviewed by Unknown on tháng 12 24, 2017 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.